باسمه تعالی 

شناخت یکی از تواناییهای فطری انسانهاست که بوسیله آن به خودشناسی و خداشناسی امکان می یابد. به همین دلیل است که کسب علم به عنوان اصلی ترین راه شناخت در دین اسلام ، اهمیت قابل توجه یافته است و قرآن کریم میان آنان که با شناخت آگاهی دارند، با دیگران تفاوت قائل شده است. و در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) علم آموزی را بر همه واجب شمرده اند.

دانشگاه پیام نور با ویژگیهای خاص آموزشی، مزایای تحصیل در دوره های آموزش عالی را دارا بوده و از معایب سیستمهای زائد اداری به دور است، به نحوی که با سیستم آموزش از راه دور و عدم اجبار به حضور در کلاسهای درسی، دانشجو از یک طرف امکان کسب مهارتهای عملی برای حضور در محیط کار آینده را خواهد داشت و از طرف دیگر با محوریت یافتن دانشجو در مطالعه منابع درسی، موجب افزایش توان علمی آنان را فراهم می آورد.

امید که با استعانت از درگاه الهی و توسل از ائمه معصومین (علیهم السلام) بتوانیم آنچه که موجبات رضایت و خشنودی بندگان خدا را فراهم می آورد ، تحقق بخشیم.

رضا رستمی

فروردین93

 

بيشتر