اخذ درس حفظ جزء 30 قرآن کریم با ترجمه فارسی در زمان حذف و اضافه
دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء 30 قرآن کریم با ترجمه فارسی را اخذ نمایند.خاطر نشان می شود این درس فرهنگی، اختیاری، رایگان و با تاثیر مثبت در معدل کل می باشد
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر