قابل توجه دانشجویان گرامی :
دانشجویان می توانند برای شرکت در ارزشیابی اساتید از تاریخ 95/2/4 الی 95/3/2 با مراجعه به سیتم گلستان و از طریق مسیر زیر و مانند نمونه اقدام نمایند:
ورود به منوی ارزشیابی ---> استاد ---> ارزشیابی
 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر