اطلاعیه وام دانشجویی

با عنایت به شرایط عمومی دریافت وام دانشجویی ، به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال اول 96-1395 می رساند جهت درخواست وام همزمان با شروع زمان انتخاب واحد به سایت مرکز خودمراجعه نموده و در صفحه خدمات دانشجویی به قسمت درخواست وام شهریه دانشجویی مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند. لازم به ذکر است که متقاضی می بایست شماره تلفن همراه خود را بطور صحیح وارد نماید تا در صورت امکان پس از اختصاص وام ، از طریق ارسال پیامک موافقت با درخواست دانشجویان اعلام گردد .

توجه : دانشجویان فقط از طریق سایت درخواست خود را ارسال نمایند و از تکمیل فرمهای در خواست وام و مراجعه حضوری به این اداره خودداری فرمایند .

تذکرات مهم

 1- با توجه به محدودیت اعتبار، اداره خدمات دانشجویی دانشگاه پیام نور امکان پاسخگویی به همه درخواستهای وام شهریه دانشجویی را ندارد.

2- دانشجویان کارشناسی ورودی 1391 و قبل از آن و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1393 و قبل از آن نمی توانند درخواست وام دانشجویی نمایند.

3- تکمیل فرم درخواست وام وارسال آن به منزله اختصاص قطعی وام از صندوق رفاه دانشجویان نمی باشد و دانشجویان می بایست تا دو ماه پس از ارائه درخواست خود ، از اختصاص وام شهریه اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم اختصاص وام نسبت به واریز شهریه خود طبق مقررات اقدام نمایند.

4- تسویه حساب وام دانشجویی پس از پایان تحصیل دانشجو انجام می شود و درهنگام تسویه حساب، ابتدا ده درصد کل وام پرداختی ،دریافت شده و پس از آن با محاسبه 4% کارمزد از سوی صندوق رفاه و با موافقت صندوق ،حداکثر 9 ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی، دفترچه اقساط صادر می گردد. لازم به توضیح است در صورت عدم صدور دفترچه از سوی صندوق رفاه دانشجویان ، دریافت کننده وام می بایست کل مبلغ وام و کارمزد متعلقه را بصورت یکجا واریز نماید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر