درخواست تدریس
 

کلیه متقاضیان تدریس در دانشگاه پیام نور هرسین باید با مراجعه به سامانه جذب دانشگاه پیام نور استان به آدرس : http://jazb.kshpnu.ac.ir/ نسبت به تکمیل فرم های مورد نظر و همچنین بارگذاری مدارک مورد نظر اقدام نمایند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر