آموزش
 

تقویم آموزشی نیم سال اول 96 - 95

1- ارائه درخواست تغییر رشته و تغییر گرایش از 95/6/1 تا 95/6/15

2- ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن توسط دانشجویان و تایید مبدا و مقصد از 95/6/1 تا 95/6/15

3- ثبت نام و انتخاب واحد از 95/6/13  تا 95/6/25

4- زمان درخواست وام از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

5- انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد از 95/6/15 تا 95/9/10

6- زمان شروع کلاس ها از 95/6/27 تا 95/10/2

7- ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی از 95/06/31 تا 95/7/6

8- شروع کلاس های ورودی های جدید از 95/7/6 تا 95/10/2

9- حذف و اضافه از 95/7/12 تا 95/7/19

10- تغییر و تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد 95/09/01 تا 95/09/13

11- تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)  95/09/01 تا 95/09/13

12- پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی 95/10/28

13- پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد 95/10/28

14- دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو  از 95/09/28 تا 95/10/27

15- شروع امتحانات از 95/10/04 تا 95/10/27

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما