آموزش
 

چند نکته درخصوص تحصیل هم‌زمان در دو رشته

1- این امکان فقط برای تحصیل در دوره‌ی کارشناسی فراهم است.

‏2- پذیرش براساس دو ‌شیوه‌ی آزمون سراسری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی انجام می‌گیرد.

‏3- دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند، تحصیل در رشته‌ی دوّم را با همان معافیت رشته‌ی اول ادامه می‌دهند.

‏4- دانشجویان کارشناسی‌ارشد که از معافیت تحصیلی استفاده نمی‌کنند می‌توانند به‌صورت هم‌زمان در یک رشته‌ی کارشناسی ‏تحصیل نمایند.

‏5- دروس عمومی گذرانده‌شده در رشته‌ی اول قابلیّت معادل‌سازی با دروس عمومی رشته‌ی دوّم را دارا هستند.

‏6- دروس غیرعمومی گذرانده‌شده در رشته‌ی اول در پایان هر سال تحصیلی با رعایت مقررات معادل‌سازی در رشته‌ی دوّم ‏معادل‌سازی می‌شوند.

‏7- دانشجویان تحصیل هم‌زمان در جهت پیشگیری از تداخل در امتحانات در هنگام انتخاب واحد باید دقت ویژه به خرج دهند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر