رشته ها و اساتید علمی
 
ردیف رشته تحصیلی عضو علمی
1 علوم تربیتی ناصر ویسی
2 روانشناسی  
3 ادبیات فارسی فرشته آزاد تبار
4 تاریخ ابتهاج سلیمی
5 ادبیات عرب محمدرضا بیگی - آرمان محمدی
6 الهیات (فلسفه و کلام) فاطمه فاضل زاده
7 الهیات (قرآن و حدیث) محمد کاظمی
8 حسابداری یونس عباسی - اکبر ویسمرادی
9 مدیریت (دولتی، بازرگانی و صنعتی) رضا رستمی
10 تربیت بدنی  علی احمدی
11 علوم اجتماعی  
12 جغرافیا  
13 حقوق  
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر