با توجه به درخواست‌های فراوان دانشجویان در دوره‌ی کارشناسی برای تسهیل شرایط #تغییر_رشته، حد نصاب شرط معدل برای این مهم، از ۱۴ به ۱۲ کاهش پیدا کرد.
متقاضیان می‌توانند در زمان تعیین‌شده در تقویم آموزشی با مراجعه به کارشناسان آموزش در این‌خصوص اقدام نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر