قبل از ورود به سالن امتحانات شماره صندلی و محل قرار گیری صندلی  خود را یاد داشت نمایید.          
بر روی صندلی مشخص شده قرار بگیرید و پاسخنامه خود را چک نمایید در صورت مغایرت مراقب را اطلاع دهید.
مشخصات خود را با خودکار ابی رنگ در قسمت مشخص شده یادداشت و امضا نمایید.                                                   
جواب سوالات را با مداد  مشکی نرم   داده و از تا کردن و سیاه کردن پاسخنامه خوداری نمایید.                         
بیضی مربوط به جواب را با مداد سیاه نموده .از گذاشتن ضربدر و یا تیک خوداری نمایید.              
از مخدوش نمودن بارکد و یا مستطیل های نارنجی رنگ اطراف پاسخنامه جدا خو داری نموده در غیر این صورت پاسخنامه  شما تصحیح نخواهد شد. 
پاسخنامه های تشریحی را با خودکار ابی رنگ جواب داده و قسمت مشخصات پشت پاسخنامه را تکمیل و امضاء نمایید.                 
قبل از پاسخگویی به سوالات حتما زمان امتحان تستی و تشریحی را مد نظر داشته باشید و اول به سوالات تستی جواب دهید چرا که پاسخنامه تستی زودتر جمع اوری  میگردد.       
                                                                              
تعداد سوالات  و تعداد صفحات برگه سوال بالای برگه امتحانی چاپ شده . با سوالات خود مقایسه کنید.
حتماً در ابتدای جلسه کد درس  بالای برگه پاسخنامه و کد بالای برگه سوال را مقایسه نمایید یکی باشند  . زیرا ممکن است برای یک درس چند نمونه سوال با توجه به رشته و گرایش ارسال شده باشد .مخصوصاً درسهایی که بین چند رشته مشترک است،  مثل روش تحقیق،‌ رفتار سازمانی،‌ منابع انسانی و ...

 در جلسه آزمون و قبل از خروج از جلسه آزمون،‌ حتماً صورتجلسه حضور و غیاب را امضا کنید. در صورت مفقود شدن برگه های شما تنها مدرکی که ثابت خواهد کرد شما در جلسه آزمون حاضر بوده اید، همین صورتجلسه حضور و غیاب است.

 در تمامی جلسات  مداد و پاک کن و مداد تراش و خودکار به همراه داشته باشید                                    
به امید موفقیت روز افزون شما

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما