امکان ثبت نام بدون پرداخت بدهی قبلی و فقط با پرداخت شهریه ثابت نیمسال جاری  فراهم گردید.

دانشجویان میتوانند با استفاده  از روش های زیر نسبت به پرداخت شهریه ثابت (اعلام شده در منوی ثبت نام اصلی) اقدام و سپس ثبت نام نمایند .

روش اول :  ( منوی آموزش -> شهریه -> پرداخت های الکترونیکی دانشجو  ) تغییر مبلغ در گزینه ''مبلغ پرداختی"  بر اساس میزان شهریه ثابت.

روش دوم : ( منوی آموزش -> گزارش های آموزش -> شهریه -> پرداخت ها -> 264-گزارش تولید شماره سریال پرداخت بانک  ثبت شماره دانشجویی و مبلغ شهریه ثابت .

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر