برنامه کلاسی
 
برنامه کلاسی رشته مدیریت نیمسال دوم 97-96
  نام درس رشته استاد ساعت 11/14 11/21 11/28 12/05 12/12 12/19 01/18 01/25 02/01 02/08 02/15 02/22
شنبه زبان تخصصی 1(کتاب 1 ثمربخش) بازرگانی.صنعتی.دولتی ورودی 94 و بعد رستمی 8:30-10 * * *                 میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
زبان تخصصی 1(کتاب 2 ثمربخش)       بازرگانی.دولتی ورودی 93-86 رستمی 10-11:30 * * *                 میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
زبان تخصصی 2(کتاب 2 ثمربخش) بازرگانی.صنعتی.دولتی ورودی 94 و بعد                 میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
زبان تخصصی 3(کتاب 6 ثمربخش) دولتی (ورودی93-86)  رستمی 11:30-13 * *                   میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
زبان تخصصی 2(کتاب 3و4 ثمربخش) بازرگانی (ورودی93-86)  رستمی 13:30-15 * *                   میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
زبان تخصصی 2(کتاب 5 ثمربخش) دولتی (ورودی93-86)  رستمی 13:30-15 * *                   میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
زبان تخصصی مدیریت صنعتی صنعتی (ورودی93-86)                  میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
مدیریت اسلامی1(فصل 10-1 کتاب دکتر فروزنده) بازرگانی(ورودی 93-86) رستمی 8:30-10       * *             میانترم ساعت 10:30 صبح- نصف کتاب
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(کل کتاب دکتر فروزنده) بازرگانی و صنعتی(ورودی 94 و بعد)       * *             میانترم ساعت 10:30 صبح- نصف کتاب
مدیریت اسلامی2(فصل 14-11 کتاب دکتر فروزنده) بازرگانی(ورودی 93-86) رستمی 10-11:30       * *             میانترم ساعت 10:30 صبح- نصف کتاب
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(کل کتاب دکتر نجاری) دولتی(ورودی 94 و بعد) رستمی 11:30-13     * * *             میانترم ساعت 10:30 صبح- نصف کتاب
کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری مدیریت و حسابداری رستمی 8:30-11:30             *   * * *  
تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی-صنعتی مدیریت رستمی 11:30-13             *   * *    
بازاریابی بین المللی مدیریت نظری 8:30-11:30   * *                  
مدیریت بازاریابی-بازاریابی و مدیریت بازار مدیریت نظری 11:30-14:30   * *                  
تجارت بین الملل-بازرگانی بین المللی مدیریت نظری 8:30-11:30       * *              
سمینار مسائل بازاریابی-سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی مدیریت نظری 11:30-14:30       * *              
نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی مدیریت نظری 8:30-11:30           * *          
مدیریت استراتژیک مدیریت نظری 11:30-14:30           * *          
                               
  نام درس رشته استاد ساعت 11/15 11/22 11/29 12/06 12/13 12/20 01/19 01/26 02/02 02/09 02/16 02/23
یکشنبه اقتصاد خرد مدیریت و حسابداری خانم نادری 8:30-10 *   * * * * *          
اقتصاد کلان مدیریت و حسابداری محمودیان 10-11:30 *   * * * * *          
آمار و احتمال مدیریت و حسابداری محمودیان 8:30-10 *   * * * * * * * * * *
                               
  نام درس رشته استاد ساعت 11/16 11/23 11/30 12/07 12/14 12/21 01/20 01/27 02/03 02/10 02/17 02/24
 دو شنبه احکام کسب و کار(کتاب مصطفوی) مدیریت بازرگانی و صنعتی رستمی 8:30-10 * * *                 میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
احکام کسب و کار(کتاب رضا وحید) مدیریت دولتی رستمی 10-11:30 * * *                 میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
اخلاق حرفه ای(جزوه دکتر پرهیزگار) مدیریت بازرگانی و صنعتی رستمی 11:30-13 * * *                 میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
اخلاق حرفه ای(کتاب دکتر قراملکی) مدیریت دولتی رستمی 13:30-15 * * *                 میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
آشنایی با قوانین  کسب و کار بازرگانی(ورودی 94 به بعد) رستمی 8:30-10       * *             میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی صنعتی رستمی 10-11:30       * * *           میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
آمار و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد2 مدیریت  رستمی 8:30-11:30             * * * * * میانترم ساعت 10 صبح- نصف کتاب
مدیریت رفتار سازمانی مدیریت- حسابداری نظری 8:30-11:30   * * * *              
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت مدیریت- حسابداری نظری 11:30-14:30   * * * *              
مبانی روش تحقیق- روش تحقیق در مدیریت مدیریت- حسابداری نظری 8:30-11:30           * * * *      
مدیریت منابع انسانی مدیریت نظری 11:30-14:30           * * * *      
                               
  نام درس رشته استاد ساعت 11/17 11/24 12/01 12/08 12/15 12/21 01/21 01/28 02/04 02/11 02/18 02/25
سه شنبه                                
               
  نام درس رشته استاد ساعت 11/18 11/25 12/02 12/09 12/16 12/22 01/22 01/29 02/05 02/12 02/19 02/26
چهار شنبه                                
                               
  نام درس رشته استاد ساعت 11/19 11/26 12/03 12/10 12/17 12/23 01/23 01/30 02/06 02/13 02/20 02/27
پنج شنبه                                
                               
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما