برنامه کلاسی
 
برنامه کلاسی رشته مدیریت (دولتی، بازرگانی و صنعتی) نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
  نام درس رشته استاد ساعت 11/16 11/23 11/30 12/07 12/14 12/21 01/19 01/26 02/02 02/09 02/16 02/23
شنبه زبان تخصصی 1(کتاب 1 ثمربخش) بازرگانی.صنعتی.دولتی ورودی 94 و بعد رستمی 8:30-10                  
زبان تخصصی 1(کتاب 2 ثمربخش)       بازرگانی.دولتی ورودی 93-86 رستمی 10-11:30                  
زبان تخصصی 2(کتاب 2 ثمربخش) بازرگانی.صنعتی.دولتی ورودی 94 و بعد              
زبان تخصصی 3(کتاب 6 ثمربخش) دولتی (ورودی93-86)  رستمی 11:30-13                    
زبان تخصصی 2(کتاب 3و4 ثمربخش) بازرگانی (ورودی93-86)  رستمی 11:30-13                    
زبان تخصصی 2(کتاب 5 ثمربخش) دولتی (ورودی93-86)  رستمی 13:30-15                  
زبان تخصصی مدیریت صنعتی صنعتی (ورودی93-86)                 
اصول و مبانی کار آفرینی- کارآفرینی مدیریت رستمی 8:30-10                  
بازاریابی بین المللی مدیریت نظری 8:30-11:30                  
مدیریت بازاریابی-بازاریابی و مدیریت بازار مدیریت نظری 11:30-15                  
تجارت بین الملل-بازرگانی بین المللی مدیریت نظری 8:30-11:30                    
سمینار مسائل بازاریابی-سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی مدیریت نظری 11:30-15                    
نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی مدیریت نظری 8:30-11:30                      
مدیریت استراتژیک مدیریت نظری 11:30-15                      
مدیریت رفتار سازمانی مدیریت- حسابداری نظری 8:30-11:30                
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت مدیریت- حسابداری نظری 11:30-15                
اقتصاد خرد مدیریت استدآبادی 13:30-15      
  نام درس رشته استاد ساعت 11/17 11/24 12/01 12/08 12/15 12/22 01/20 01/27 02/03 02/10 02/17 02/24
یکشنبه احکام کسب و کار(کتاب مصطفوی) مدیریت بازرگانی و صنعتی رستمی 8:30-10                  
احکام کسب و کار(کتاب رضا وحید) مدیریت دولتی رستمی 10-11:30                  
اخلاق حرفه ای(جزوه دکتر پرهیزگار) مدیریت بازرگانی و صنعتی رستمی 11:30-13                  
اخلاق حرفه ای(کتاب دکتر قراملکی) مدیریت دولتی رستمی 11:30-13                    
آشنایی با قوانین  کسب و کار بازرگانی(ورودی 94 به بعد) رستمی 13:30-15                    
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی صنعتی رستمی 13:30-15                  
تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی-صنعتی دولتی-صنعتی امیری 11:30-13                  
سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها دولتی امیری 13:30-15                  
مدیریت تطبیقی مدیریت کسرایی 13:30-15                
خلاقیت- حل مسئله و تفکر راهبردی مدیریت کسرائی 13:30-15                    
                               
  نام درس رشته استاد ساعت 11/18 11/25 12/02 12/09 12/16 12/23 01/21 01/28 02/04 02/11 02/18 02/25
 دو شنبه روانشناسی سازمانی مدیریت خ رضائی 8:30-10                    
روابط کار در سازمان مدیریت خ رضائی 10-11:30                    
تجارت الکترونیک 1 مدیریت مومنه 13:30-15                    
تجارت الکترونیک 2 مدیریت مومنه 13:30-15                  
                               
  نام درس رشته استاد ساعت 11/19 11/26 12/03 12/10 12/17 12/24 01/22 01/29 02/05 02/12 02/19 02/26
سه شنبه مدیریت اسلامی1(فصل 10-1 کتاب دکتر فروزنده) بازرگانی(ورودی 93-86) رستمی 8:30-10                    
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(کل کتاب دکتر فروزنده) بازرگانی و صنعتی(ورودی 94 و بعد)          
مدیریت اسلامی2(فصل 14-11 کتاب دکتر فروزنده) بازرگانی(ورودی 93-86) رستمی 11:30-13                  
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(کل کتاب دکتر نجاری) دولتی(ورودی 94 و بعد) رستمی 13:30-15                  
مدیریت شهرداری ها و زمان های محلی مدیریت دولتی هواسی 8:30-10                
مدیریت تحول سازمانی مدیریت دولتی هواسی 10-11:30                
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه مدیریت دولتی بخشی 13:30-15                
مبانی روش تحقیق- روش تحقیق در مدیریت مدیریت- حسابداری نظری 8:30-11:30                
مدیریت منابع انسانی مدیریت نظری 11:30-15                
                               
  نام درس رشته استاد ساعت 11/20 11/27 12/04 12/11 12/18 12/25 01/23 01/30 02/06 02/13 02/20 02/27
چهار شنبه حقوق اساسی صنعتی خ مهری 8:30-10                  
حقوق اداری دولتی خ مهری 10-11:30                  
حقوق تجارت بازرگانی خ مهری 11:30-13                  
                               
  نام درس رشته استاد ساعت 11/21 11/28 12/05 12/12 12/19 12/26 01/24 01/31 02/07 02/14 02/21 02/28
پنج شنبه سیستم های اطلاعاتی مدیریت دولتی ناظمی 8:30-10                
سیستم های اطلاعاتی مدیریت بازرگانی ناظمی 10-11:30                
سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری دولتی موسی زاده 13:30-15                
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان-صنعت مدیریت دستنبو 10-11:30                
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم-فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها مدیریت دستنبو 11:30-13                
کنترل کیفیت آماری  صنعتی مریدی 10-11:30                  
کاربرد آمار در مدیریت صنعتی-آمار و کاربرد آن در مدیریت- آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت2 مدیریت مریدی 11:30-15          
مبانی سازمان و مدیریت مشترک رضائی 13:30-15              
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت مدیریت نجفی 13:30-15              
مباحث ویزه در مدیریت دولتی مدیریت رضائی 13:30-15                  
مبانی مدیریت بازرگانی مدیریت موسی زاده 13:30-15                
کارسنجی صنعتی خواجوی 8:30-10              
کنترل پروژه صنعتی خواجوی 10-11:30              
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما