برنامه کلاسی
 
برنامه نیمسال دوم 97-96 رشته حسابداری
روز نام درس رشته استاد ساعت کلاس 11/14 11/21 11/28 12/05 12/12 12/19 01/18 01/25 02/01 02/08 02/15 02/22 02/29
شنبه اصول حسابداری1 مشترک حسابداری و مدیریت ویسمرادی 8:30-11:30 304 * * *                    
زبان تخصصی1 حسابداری حسابداری ویسمرادی 11:30-15 304 * *                      
مدیریت مالی1 مشترک حسابداری و مدیریت ویسمرادی 8:30-11:30 304       * * *              
مدیریت مالی1 مشترک حسابداری و مدیریت ویسمرادی 11:30-15 304       * * *              
حسابداری صنعتی 1 مشترک حسابداری و مدیریت عباسی 8:30-11:30 209 * * *                    
اصول حسابداری 3 مشترک حسابداری و مدیریت عباسی 11:30-15 209 * * میانترم                    
حسابداری میانه 1 حسابداری عباسی 8:30-11:30 209       * * * میانترم            
حسابداری مالیاتی حسابداری عباسی 11:30-15 209       * * میانترم              
حسابداری پیشرفته 1 حسابداری عباسی 8:30-11:30 209                 * * * * میانترم
                                   
روز نام درس رشته استاد ساعت کلاس 11/15 11/22 11/29 12/06 12/13 12/20 01/19 01/26 02/02 02/09 02/16 02/23 02/30
یکشنبه اصول حسابداری2 مشترک حسابداری و مدیریت ویسمرادی 8:30-11:30 304 *   *                    
زبان تخصصی2 حسابداری حسابداری ویسمرادی 11:30-15 304 *   *                    
حسابداری میانه 1 حسابداری عباسی 8:30-11:30 209 *   *                    
حسابرسی 1 مشترک حسابداری و مدیریت عباسی 11:30-15 209 *   * میانترم با حسابرسی 2 برگزار می شود            
                         
روز نام درس رشته استاد ساعت کلاس 11/16 11/23 11/30 12/07 12/14 12/21 01/20 01/27 02/03 02/10 02/17 02/24 02/31
دوشنبه اصول حسابداری1 مشترک حسابداری و مدیریت ویسمرادی 8:30-11:30 304 * * *                    
زبان تخصصی1 حسابداری حسابداری ویسمرادی 11:30-15 304 * *                      
حسابداری میانه 2 حسابداری عباسی 8:30-11:30 209 * * * * میانترم                
حسابرسی2 حسابداری عباسی 11:30-15 209   * * * میانترم                
                                   
روز نام درس   استاد ساعت کلاس 11/17 11/24 12/01 12/08 12/15 12/21 01/21 01/28 02/04 02/11 02/18 02/25 03/01
سه شنبه اصول حسابداری2 مشترک حسابداری و مدیریت ویسمرادی 8:30-11:30 304 * *                      
زبان تخصصی2 حسابداری حسابداری ویسمرادی 11:30-15 304 * *                      
حسابداری صنعتی 1 مشترک حسابداری و مدیریت عباسی 8:30-11:30 209 * میانترم                      
اصول حسابداری 3 مشترک حسابداری و مدیریت عباسی 11:30-15 209 * *                      
                                   
روز نام درس   استاد ساعت کلاس 11/18 11/25 12/02 12/09 12/16 12/22 01/22 01/29 02/05 02/12 02/19 02/26 03/02
چهارشنبه                                    
                                   
روز نام درس   استاد ساعت کلاس 11/19 11/26 12/03 12/10 12/17 12/23 01/23 01/30 02/06 02/13 02/20 02/27 03/03
پنجشنبه                                    
                                   
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما