برنامه کلاسی

1396/1/23 چهارشنبه

حقوق 3952
 
برنامه کلاسی رشته حقوق در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
  نام درس رشته استاد ساعت 11/16 11/23 11/30 12/07 12/14 12/21 01/19 01/26 02/02 02/09 02/16 02/23  
شنبه جزای بین الملل ایران   حیدرصفتی 11/30-13 P P P P                  
بین الملل خصوصی 1   حیدرصفتی 11/30-13         P   P P P P P    
بین الملل خصوصی 2   فریدونی 10-11/30 P P P P P   P            
حقوق اساسی 1   فریدونی 10-11/30             P P P P P P  
متون فقه 2   دکتر بیگی 8/30-10 P P P P P   P            
متون فقه 4   دکتر بیگی 10-11/30 P P P P P   P            
اصول فقه 1   دکتر بیگی 11/30-13 P P P P P   P            
اصول فقه 2   دکتر بیگی 13/30-15 P P P P P   P            
حقوق مدنی 3   پورامین 13/30-15 P P P P P   P P P P      
سازمان های بین الملل   مرتضوی 8/30-10 P P P P P   P            
                                 
  نام درس رشته استاد ساعت 11/17 11/24 12/01 12/08 12/15 12/22 01/20 01/27 02/03 02/10 02/17 02/24  
یکشنبه حقوق ثبت   سهیلی 13/30-15 P P P                    
حقوق تجارت 4   سهیلی 13/30-15       P P   P P P P      
حقوق بیمه   امیری 11/30-13               P P P      
حقوق مدنی 5   محمدی 13/30-15 P P P P P   P P P P      
قواعد فقه 2   مهدی آبادی 8/30-10   P P P P                
حقوق مدنی 4   مهدی آبادی 10-11/30   P P P P   P P          
حقوق اداری 2   امجدیان 13/30-15             P P P P P P  
حقوق بشر در اسلام   امجدیان 13/30-15 P P P P P   P            
آیین دادرسی مدنی 3   اردشیر وشنی 10-11/30 P P P P P   P            
حقوق مدنی 7   اردشیر وشنی 11/30-13 P P P P P   P P P P      
مبانی علم اقتصاد   استدآبادی 13/30-15             P P P P P P  
                                 
                                 
                                   
  نام درس رشته استاد ساعت 11/18 11/25 12/02 12/09 12/16 12/23 01/21 01/28 02/04 02/11 02/18 02/25  
 دو شنبه حقوق اساسی 2   الفتی 13/30-15 P P P P P     P          
قواعد فقه 1   موسوی 13/30-15 P P P P P     P          
حقوق مدنی 1   موسوی 13/30-15               P   P P P  
مقدمه علم حقوق   شاه محمودی 8/30-10               P   P P P  
ادله اثبات دعوی   شاه محمودی 8/30-10 P P P P P     P          
حقوق مدنی 8   شفیعی 10-11/30 P P P P P     P   P P P  
جرم شناسی   نیکزاد وشنی 11/30-13 P P P P P     P          
حقوق تجارت 3   اردشیر وشنی 10-11/30 P P P P P     P          
مبانی جامعه شناسی   یارمحمدی 8/30-10       P P   P P P P  P    
                                 
  نام درس رشته استاد ساعت 11/19 11/26 12/03 12/10 12/17 12/24 01/22 01/29 02/05 02/12 02/19 02/26  
سه شنبه متون فقه 1   محمدی 10-11/30 P P P P P                
عربی   محمدی 11/30-13 P P P                    
آیات الاحکام   محمدی 11/30-13       P P                
آیین دادرسی مدنی 2   ایمانی مقدم 13/30-15 P P P P P                
جزای اختصاصی 2   آزادی 11/30-13 P P P P P                
جزای اختصاصی 3    آزادی 13/30-15 P P P P P                
حقوق تجارت 2   احمدیانی 13/30-15               P   P P P  
آیین دادرسی کیفری 1   اکبری 13/30-15               P   P P P  
حقوق مدنی 6   خ قربانی 8/30-10 P P P P P     P   P      
حقوق تجارت 1   خ قربانی 10-11/30 P P P P P                
آیین دادرسی مدنی 1   مرادی 11/30-13               P   P P P  
متون فقه 3   محمدی 8/30-10         P     P   P P P  
                                   
  نام درس رشته استاد ساعت 11/20 11/27 12/04 12/11 12/18 12/25 01/23 01/30 02/06 02/13 02/20 02/27  
چهار شنبه متون حقوقی 1   نایبی 8/30-10     P P P   P P P        
متون حقوقی2    نایبی 10-11/30     P P P   P P P        
بین الملل عمومی 2   نایبی 11/30-13     P P P   P P P        
بین الملل عمومی 1   نایبی 13/30-15     P P P   P P P        
حقوق جزای عمومی 1    س موسوی 13/30-15 P P P P P   P            
جزای عمومی 2   س موسوی 13/30-15             P P P P P P  
پزشکی قانونی   دکتر موسوی 8/30-11/30             P P P P P P  
بزهکاری اطفال    مسعود مرادی 11/30-13               P P P      
رویه قضایی   مسعود مرادی 13/30-15               P P P      
آیین دادرسی کیفری 2   طاهرآبادی 10-11/30 P P P P P   P            
کیفرشناسی   طاهرآبادی 11/30-13 P P P P                  
                                 
  نام درس رشته استاد ساعت 11/21 11/28 12/05 12/12 12/19 12/26 01/24 01/31 02/07 02/14 02/21 02/28  
پنج شنبه حقوق مدنی 2   موسی زاده 8/30-10 P P P   P   P P          
حقوق کار   موسی زاده 10-11/30 P P P   P   P P          
حقوق اداری 1   موسی زاده 11/30-13 P P P   P   P P          
حقوق تطبیقی   موسی زاده 13/30-15 P P P   P   P P          
مالیه عمومی   مریدی 13/30-15         P   P P P P P    
جزای اختصاصی 1   همتی 11/30-15 P P P   P   P P P        
کار تحقیقی 1 و 2   عزیزی 13/30-15   P                      
حقوق جزای عمومی 3   حسینی 8/30-10 P P P   P   P P          
                                 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما