برنامه کلاسی
 
برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
  نام درس رشته استاد ساعت 01/19 01/26 02/02 02/09 02/16 02/23  
شنبه فقر و نابرابری اجتماعی علوم اجتماعی طهماسیان 13/30-15     P P P    
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی   طهماسیان 11/30-13     P P P    
اصول و اندیشه های تعاونی   طهماسیان                
سیر تحول تعاونی در ایران   طهماسیان                
                     
روش تحقیق نظری   بابایی 8/30-10     P P P P  
روش تحقیق عملی   بابایی 8/30-10     P P P P  
فنون برنامه ریزی اجتماعی   بابایی 10-11/30     P P P    
مبانی مطالعات فرهنگی   بابایی                
روانشناسی اجتماعی   بابایی                
زنان وسیاست اجتماعی- سیاست اجتماعی- سیاست گذاری توریسم- سیاست گذاری محیط زیست- مبانی تاریخ اجتماعی ایران-اصول علم سیاست   سلیمی 11/30-13     P P P    
         
         
         
  نام درس رشته استاد ساعت 01/20 01/27 02/03 02/10 02/17 02/24  
یکشنبه برنامه ریزی مشارکتی   مرادیان 10-11/30     P P P    
نظریه های برنامه ریزی   مرادیان                
مبانی مردم شناسی   مرادیان                
مبانی تعاون   مرادیان                
ریاضیات در برنامه ریزی   چقامیرزا 8/30-11/30   P P P P    
بودجه ریزی   کسرایی 13/30-15           P  
  نام درس رشته استاد ساعت 01/21 01/28 02/04 02/11 02/18 02/25  
 دو شنبه برنامه ریزی مسکن   یارمحمدی 10-11/30     P P P    
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت   یارمحمدی                
جامعه شناسی در ادبیات فارسی   یارمحمدی                
مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی 2   یارمحمدی                
نظریه های جامعه شناسی 2   خسروی 11/30-13     P P P    
نظریه های جامعه شناسی 1   خسروی                
مبانی جمعیت شناسی   خسروی                
کاربرد جمعیت شناسی   خسروی                
آمار در علوم اجتماعی   انتظاری 11/30-13   P P P P    
آمار مقدماتی   انتظاری 11/30-13   P P P P    
                     
  نام درس رشته استاد ساعت 01/22 01/29 02/05 02/12 02/19 02/26  
سه شنبه                      
                     
  نام درس رشته استاد ساعت 01/23 01/30 02/06 02/13 02/20 02/27  
چهار شنبه ریاضیات پایه    حاجی کاظمی 8/30-11/30 P P P P      
                     
  نام درس رشته استاد ساعت 01/24 01/31 02/07 02/14 02/21 02/28  
پنج شنبه برنامه ریزی روستایی   حسینی 8/30-10   P P P   P  
برنامه ریزی شهری   حسینی 10-11/30   P P P   P  
برنامه ریزی منطقه ای   حسینی 11/30-13   P P P   P  
توسعه پایدار   احمدی 11/30-13     P P   P  
تغییرات اجتماعی   احمدی 13/30-15     P P   P  
تامین و رفاه اجتماعی   احمدی                
زبان تخصصی 1   کاکاوند 10-11/30     P P   P  
زبان تخصصی 2   کاکاوند 11/30-13     P P   P  
جانعه شناسی اوقات فراغت   کاکاوند 10-11/30   P          
جامعه شناسی خانواده   کاکاوند                
اقتصاد ایران   مریدی 13/30-15   P          
اقتصاد توسعه   نجفی 13/30-15     P     P  
مبانی فلسفه 1   خسروی 11/30-13              
  حقوق کار   موسی زاده  10-11/30   P P        
  مدیریت بحران و ریسک   رضائی 13/30-15       P   P  
  مبانی مدیریت و سازماندهی   رضائی                
                     
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما