برنامه کلاسی
 

برنامه درسی گروه معارف ؛ دروس سه گانه ی گرایش انقلاب اسلامی(واحد هرسین)

 

تاریخ

10-8:30

11:30-10

13-11:30

1

28/11/1395

اندیشه سیاسی امام  خمینی

آشنایی با قانون اساسی

انقلاب اسلامی ایران

2

05/12/1395

اندیشه سیاسی امام خمینی

اندیشه سیاسی امام خمینی

آشنایی با قانون اساسی

3

19/12/1395

اندیشه سیاسی امام خمینی

آشنایی با قانون اساسی

انقلاب اسلامی ایران

4

24/01/1396

اندیشه سیاسی امام خمینی

آزمون آشنایی با قانون اساسی

انقلاب اسلامی ایران

5

31/01/1396

آزمون اندیشه سیاسی امام

آزمون انقلاب اسلامی ایران

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما