برنامه کلاسی

1396/2/11 دوشنبه

علوم تربیتی 3952
 
برنامه علوم تربیتی ترم دوم- 95
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/23 11/30 12/7 12/14 12/21 1/19 1/26 2/2 2/9 2/16 2/23  
شنبه کارآموزی 1 ویسی 8/30-10 208   P                    
کارورزی 2 ویسی 1/30- 3 208   P                    
پروژه کار عملی ویسی 11/30- 1 208   P                    
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ویسی 10-11/30 208   P P P   P            
مقدمات تکنولوژی آموزشی ویسی 8/30-10 208     P P   P            
برنامه ریزی آموزش فنی- حرفه ای ویسی 11/30- 1 208     P P                
درآمدی برنقش هنر در مدارس ویسی 1/30- 3 208     P P   P            
آموزش بزرگسالان ویسی 11/30- 1 208           P            
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده ویسی 10-11/30 208             P          
فناوری اموزشی ویسی 11/30- 1 208             P          
کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی ویسی 1/30- 3 208             P          
  ویسی   208                        
  ویسی   208                        
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 1/20 1/27 2/3 2/10 2/17 2/24  
یکشنبه مدیریت اسلامی تمسکی 10-11/30 208     P P                
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه آقایی 8/30-10 208     P P   P            
زبان تحصصی برنامه ریزی درسی حجتی 8/30-10 208             P P P P P  
درآمدی برنقش ادبیات در مدارس تمسکی 10-11/30 208                   P P  
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/25 12/2 12/9 12/16 12/23 1/21 1/28 2/4 2/11 2/18 2/25  
 دو شنبه مسائل آموزش و پرورش ویسی 8/30-10 208   P P P                
مدیریت کلاس ویسی 10-11/30 208   P P P                
روانشناسی یادگیری ویسی 11/30- 1 208   P P P     P          
روش تحقیق در علوم تربیتی ویسی 1/30- 3 208     P P                
جامعه شناسی آموزش و پرورش اسماعیلی 8/30-10 208             P   P P P  
مدیریت کتابخانه ویسی 10-11/30 208             P          
نظارت و راهنمایی تعلیماتی ویسی 10-11/30 208                 P      
آموزش و پرورش تطبیقی ویسی 8/30-10 208             P P        
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/26 12/3 12/10 12/17 12/24 1/22 1/29 2/5 2/12 2/19 2/26  
سه شنبه روشهای  ارزشیابی آموزشی سیدی 1/30-3 208     P P     P          
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی علیرضاپوری 1/30-3 208                 P P P  
روش ها و فنون تدریس سیدی 1/30-3 208                   P P  
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/27 12/4 12/11 12/18 12/25 1/23 1/30 2/6 2/13 2/20 2/27  
چهار شنبه اصول برنامه ریزی آموزشی بختیاری 11/30-13 208               P P P    
      208                        
      208                        
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/28 112/5 12/12 12/19 12/26 1/24 1/31 2/7 2/14 2/21 2/28  
پنج شنبه روانشناسی کودکان استثنایی مرادی 10-11/30 201             P P P      
      208                        
      208                        
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما